Informacja dla klientów WOLAR Wojciech Lauryn

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

RODO zastępuje ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

W związku z powyższym informujemy, iż od 25 maja 2018r. Klientom będą przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę WOLAR Wojciech Lauryn z siedzibą w Malborku 82-200 ul.Grunwaldzka 10,oraz będą obowiązywały poniższe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Administrator Danych Osobowych (ADO).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Wolar Wojciech Lauryn ul.Grunwaldzka 10 82-200 Malbork,tel.502-531-802, adres e-mail:wolarmalbork@o2.pl

2. Cele przetwarzania danych osobowych.
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez WOLAR Wojciech Lauryn jest przesyłanie ofert handlowych ( drogą mailową i telefoniczną ), przygotowywanie wycen, przyjmowanie zamówień oraz ich obsługa i realizacja.

3. Odbiorcy danych osobowych.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, firmy spedycyjne i współpracujące w realizacji zamówienia na mocy stosownych umów z Administratorem Danych Osobowych.

4. Okres przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania działalności firmy.

5. Prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez WOLAR Wojciech Lauryn, przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: wolarmalbork@o2.pl

6. Skarga do organu nadzorczego.
W przypadku gdy Pani/Pan uważa, że zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzegania przepisów jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie niezbędnych danych spowoduje brak możliwości realizacji zamówienia lub wykonania czynności niezbędnych do realizacji zamówienia lub usługi.

8. Profilowanie danych osobowych.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą profilowane.

9. Źródła pochodzenia danych osobowych.
Dane pozyskiwane są od osoby, której dane dotyczą. Dane mogą również pochodzić ze źródeł powszechnie dostępnych takich jak: Bazy REGON, NIP, CEIDG, GUS, KRS.